Fondacija za stipendiranje studenata FONSS

Gatačka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)33 766 225
fondacijafonss@gmail.com

REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2023./24.

Slika FONSS 23REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2023./24.

Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendiranja u akademskoj 2023./24.
1. Ana Kulier, Zenica
2. Hrvoje Doknjaš, Vidovice
3. Ivo Babić, Vidovice
4. Ivona Glavaš, Sarajevo
5. Josip Šutalo, Sarajevo
6. Klara Fišić, Uskoplje
7. Kristina Janjić, Vidovice
8. Leonard Stipić, Žepče
9. Lucija Kalapurić, Orašje
10. Lorena Grbavac, Zenica
11. Marija Ćošković, Domaljevac
12. Marin Ramljak, Žepče
13. Martina Vukadin, Kupres
14. Nensi Dusper, Kreševo
15. Patricija Čaljkušić, Žepče
16. Tomislav Šunjić, Sarajevo

Stipendisti koji su stekli uvjet za dodjelu stipendije u akademskoj 2023./24.
1. Antonio Jurič, Kupres
2. Dario Livaja, Busovača
3. Grgur Babić, Travnik
4. Ivona Šušnjara, Busovača
5. Katarina Ivešić, Novi Šeher
6. Mario Filipović, Sarajevo
7. Nikica Vujičić, Sarajevo
8. Mija Laco, Lepenica
9. Nikola Jozinović, Žepče
10. Nives Livančić, Zenica
11. Natalie Perić, Ularice

N A T J E Č A J Natječaj za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovita sveučilišnog studija 2023/24

Fonss stipendije 23 24Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovita sveučilišnog studija

Stipendiju ili smještaj u Domu, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:
- popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom
- uvjerenje o redovitom školovanju 
- potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)
- ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
- ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
- osobna fotografija
- potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini) 
- potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva 
- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
- preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 17. studenoga 2023. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 27. listopada 2023.  

Predsjednik Upravnog odbora
Boris Babić

REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2022./23.

Slika FONSS 22REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2022./23.

Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendiranja u akademskoj 2022./23.
1. Ana Kulier, Zenica
2. Andrea Štok, Sarajevo
3. Anita Kukolj, Žepče
4. Dario Filipović, Sarajevo
5. Ivana Vukoja, Široki Brijeg
6. Ivona Glavaš, Sarajevo
7. Katarina Ćurić, Žepče
8. Kristina Janjić, Vidovice
9. Lucija Krišto, Busovača
10. Magdalena Meter, Prozor
11. Marin Ramljak, Žepče
12. Marija Ćosković, Domaljevac
13. Marijana Pejičić, Orašje
14. Nensi Dusper, Kreševo
15. Particija Čaljkušić, Žepče

Stipendisti koji su stekli uvjet za dodjelu stipendije u akademskoj 2022./23.
1. Ana Tadić, Osova
2. Hrvoje Doknjaš, Vidovice
3. Ivo Babić, Vidovice
4. Josipa Ravančić, Kupres
5. Josip Šutalo, Sarajevo
6. Karla Fišić, Uskoplje
7. Klara Krtalić, Mostar
8. Leonard Stipić, Žepče
9. Lorena Grbavac, Čajdraš
10. Lucija Kalpurić, Tolisa
11. Martina Milos, Sarajevo
12. Martina Vukadin, Kupres
13. Nikolina Šutalo, Sarajevo
14. Roko Škobić, Bijelo Polje
15. Tomislav Šunjić, Sarajevo

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovitog sveučilišnog studija 2022/23

N A T J E C A JNa temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju ili smještaj u Domu, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:
- popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom
- uvjerenje o redovitom školovanju 
- potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)
- ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
- ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
- osobna fotografija
- potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini) 
- potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva 
- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
- preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 11. studenoga 2022. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 24. listopada 2022.  

Predsjednik Upravnog odbora
Boris Babić

REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2021./22.

slikaa

Stipendisti koji su stekli uvjet za dodjelu stipendije u akademskoj 2021./22.
1. Ana Kulier, Zenica
2. Andrea Štok, Sarajevo
3. Dario Soldo, Glamoč
4. Erna Budnić, Nova Bila
5. Gabrijela Šunjić, Sarajevo
6. Ilija Bilanović, Glamoč
7. Iva Bartulica, Livno
8. Ivana Vukoja, Široki Brijeg
9. Ivica Stanić, Sarajevo
10. Jelena Šutić, Mostar
11. Katarina Ćurić, Žepče
12. Lucija Krišto, Busovača
13. Marin Ramljak, Žepče
14. Marijana Pejičić, Orašje
15. Matej Dužnović, Vareš
16. Nensi Dusper, Kreševo
17. Nikola Jozinović, Globarica
18. Paula Begić, Prozor
19. Petar Jukić, Žepče
20. Stefan Kukrić, Kreševo

Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendiranja u akademskoj 2021./22.
1. Anita Kukolj, Žepče
2. Dario Filipović, Sarajevo
3. Helena Zeko, Uskoplje
4. Iva Bagarić, Kupres
5. Ivona Glavaš, Sarajevo
6. Ivona Pilić, Uskoplje
7. Kristina Janjić, Vidovice
8. Magdalena Meter, Prozor
9. Matea Bilić, Lepenica
10. Marija Ćosković, Domaljevac
11. Nina Raič, Kupres
12. Patricija Čaljkušić, Žepče
13. Pavo Župarić, Kopanice

Studenti koji će dobiti potpore tijekom akademske 2021./22.
1. Andrea Drljepan, Kiseljak
2. Ivan Brčina, Tuzla
3. Ivana Marčetić, Boće
4. Ivana Pavić, Lukavac
5. Josipa Ravančić, Kupres
6. Marija Lukić, Sarajevo
7. Martina Milos, Sarajevo
8. Monika Glavaš, Sarajevo
9. Nikolina Šutalo, Sarajevo
10. Teo Kapetanović, Sarajevo
11. Thomas Perić, Sarajevo
12. Žaklina Ćosić, Sivša

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovitog sveučilišnog studija 2021/22

Natjecaj stipendije

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju ili smještaj u Domu, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:
- popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom
- uvjerenje o redovitom školovanju 
- potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)
- ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
- ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
- osobna fotografija
- potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini) 
- potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva 
- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
- preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 13. studenoga 2021. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 26. listopada 2021.  

Predsjednik Upravnog odbora
Boris Babić

REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2020./21.

slikaa
Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendije u akademskoj 2020./21
 
1. Anita Kukolj, Žepče
2. Antonija Bagarić, Kupres
3. Dajana Bošnjak, Vitez
4. Danijela Grubeša, Uskoplje
5. Dragan Dodig, Orašje
6. Dario Filipović, Sarajevo
7. Gabrijela Šarić, Široki Brijeg
8. Helena Zeko, Uskoplje
9. Iva Bagarić, Kupres
10. Iva Maglica, Žepče
11. Ivana Raos, Lepenica
12. Ivona Glavaš, Sarajevo
13. Ivona Pilić, Uskoplje
14. Josipa Šimić, Žepče
15. Magdalena Meter, Prozor
16. Mario Almaš, Sarajevo
17. Martina Milos, Sarajevo
18. Matea Bilić, Lepenica
19. Matea Zečević, Zenica
20. Mijo Doknjaš, Orašje
21. Monika Galić, Kiseljak
22. Monika Glavaš, Sarajevo
23.Nina Raić, Kupres
24. Patricija Čaljkušić, Žepče
25. Pavo Župarić, Kopanice
26. Tea Kadić, Zenica
27. Marija Ćošković, Domaljevac
28..Adrijan Marić, Kakanj
29..Kristina Janjić, Vidovice
 
 
Studenti koji će dobiti potpore tijekom akademske 2020./21
 
1. Katarina Ćurić, Žepče
2. Maja Petrović, Vitez
3. Nikolina Šutalo, Sarajevo
4. Ivana Šumić, Žepče
5. Mihael Šafradin, Vitez
6. Matea Penavić, Široki Brijeg
7. Dajana Miličević, Žepče
8. Maja Mataka, Novi Travnik
9. Nikola Udovičić, Žepče
10. Josipa Ravančić, Odžak
11. Antonija Adžić, Žepče
 

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovitog sveučilišnog studija 2020/21

Natjecaj stipendije

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju ili smještaj u Domu, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:
- popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom
- uvjerenje o redovitom školovanju 
- potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)
- ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
- ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
- osobna fotografija
- potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini) 
- potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva 
- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
- preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 12. studenoga 2020. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 27. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog odbora
Boris Babić

REZULTATI NATJEČAJA FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA FONSS ZA AKADEMSKU 2019./20.

FONSS Stipendisti 2019 2020

Stipendisti koji su stekli uvjet za nastavak stipendije u akademskoj 2019./20.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija 2019/20

Scholarship Contest

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:
- popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom
- uvjerenje o redovitom školovanju 
- potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)
- ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
- ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
- osobna fotografija
- potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini) 
- potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
- potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva 
- potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
- preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 04. studenoga 2019. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 15. listopada 2019.

Predsjednik Upravnog odbora
Boris Babić

Copyright© 2005.-2023. Fondacija za stipendiranje studenata FONSS - Sarajevo. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

designer17